Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Dodatek do Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Rozwiązanie do analizy jakości danych przesyłanych w pikach JPK analizuje zawartość merytoryczną plików niezależnie od tego, w jakim oprogramowaniu zostały przygotowane.

Za pomocą Symfonia e-Audytor sprawdzisz dowolne pojedyncze pliki JPK oraz ich powiązania. Sprawdzisz zawartość plików i zostaniesz ostrzeżony, gdy platforma napotka problem, który może okazać się błędem.

Będziesz wiedział, co konkretnie sprawdzić i czy to rzeczywiście błąd. Jeżeli sygnał ostrzegawczy okaże się prawdziwy, popraw swoje pliki u źródła i sprowadź ponownie. Nie przesyłaj do KAS danych, których nie jesteś pewien.