Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Instrukcja rejestracji konta i zgłoszenia w portalu zgłoszeń

www.serwis.serwnet.pl

Rejestracja konta

Rejestracja zgłoszenia