Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Symfonia Kadry i płace wersja 2022

Informujemy, iż wydaliśmy nową wersję Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.

Główne zmiany:

1. Kadry Marzeń:

 • Nieobecności:
  • Pulpit nieobecności - dodaliśmy dwie nowe zakładki prezentujące:
   • stany urlopów​,
   • nieobecności w układzie kalendarza.​
  • Wprowadziliśmy możliwość rejestrowania zbiorczo urlopów – jedną operacją dla wielu pracowników.
  • Rozbudowaliśmy obsługę rejestrowania nieobecności o możliwość wpięcia w proces nieobecności zdefiniowanych wdrożeniowo.   
 • Import z Excela - dodaliśmy możliwość importowania:
  • Danych kadrowych oraz zgrupowanych danych kadrowych różnych typów (nie tylko kwotowych),
  • Umów cywilno-prawnych,
  • Rozliczeń umów cywilno-prawnych.

 2. Inne zmiany:

 • Zmiany w obsłudze rozliczania zasiłków w zawiązku z Covid-19. Zmiana dotyczy ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.
 • Dodanie wypłat PPK na wydruku rachunku umowy cywilno-prawnej.
 • Poprawa wydajności naliczeń do PIT cz. I - wprowadziliśmy zmiany optymalizujące naliczenia do PIT w bazach z dużą liczbą okresów płacowych. Jest to pierwsza część zmian w tym obszarze. Prace będą jeszcze kontynuowane.

Dodatkowe informacje:

1.Konwersja jest możliwa z wersji 2021, 2021.a, 2021.b, 2021.2, 2021.2a.

2.Po instalacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. System wyświetli komunikat, gdy będzie to konieczne.