Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Dodatek do Symfonia ERP Handel


Wygodne narzędzie dla pracowników sprzedaży pracujących w terenie i wykorzystujących urządzenia mobilne.

Aplikacja pozwala na synchronizację kartotek towarowych, kontrahentów, rozrachunków, wystawianie zamówień i przesłanie ich do centrali, przeglądanie nierozliczonych faktur, przyjmowanie płatności, drukowanie faktur oraz dokumentów KP.

Wspomaga także podejmowanie różnego rodzaju akcji marketingowych (różne rodzaje wizyt), planowanie tras z ich akceptacją przez przełożonego, śledzenie kilometrówki.