Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Potrzeby i problemy

Bieżąca działalność firmy napotykała na problemy z archiwizacją dokumentów, która trwała zbyt długo. Innym oczekiwaniem wobec nowego systemu było usprawnienie procesów fakturowania oraz wystawiania innych dokumentów, łatwość przygotowywania raportów magazynowych oraz raportów sprzedaży, np. szybkie tworzenie z przycisku zestawienia wszystkich rodzajów raportów. Wdrożenie, które zostało przeprowadzone przez firmę SerwNet Sp. z o.o., objęło następujące działy firmy SCM: administracyjny, sprzedaż usług, sprzedaż paczek, sprzedaż towarów. Oprócz standardowych rozwiązań systemowych, klientowi zostały zaproponowane rozwiązania dodatkowe, jak np. sugerowana ilość produktów do zakupu dla produkcji paczek; możliwość wprowadzania rabatów, nie tylko procentowych, ale także wartościowych.

Rozwiązanie

Wdrożenie modułów handlowego i produkcyjnego realnie podniosło sprawność wszystkich działów firmy SCM Sp. z o.o. Do najważniejszych korzyści można zaliczyć:

  • Szybki dostęp do potrzebnych danych.
  • Możliwość wystawiania faktur w obcych walutach.
  • Łatwość tworzenia raportów sprzedaży oraz zestawienia stanów magazynowych.
  • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych.
  • Dokładne planowanie ilości towaru (surowca) pod zamówienia klientów.
  • Szacowanie kosztów wyrobu gotowego (produkcji).
  • Możliwość szybkiej kalkulacji ceny wyrobu gotowego przy różnej wielkości partii.
  • Możliwość analizy kosztów, przy użyciu różnych materiałów.