Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Wydanie nowej wersji Symfonia R2Płatnik moduł WWW 10.00.44

Symfonia R2Płatnik moduł WWW 10.00.44 (27.06.2024):

  • dodanie możliwości wyświetlenia dokumentu z dziennika w osobnym oknie
  • dodanie informacji w oknie logu o bazie danych i serwerze
  • poprawka - wyświetlanie liczby kontrolnej do rachunku
  • poprawka - odświeżanie zakładki wynagrodzenie dla umów zleceń i o dzieło
  • poprawka - nieprawidłowo wykazywane Godz.pracy.fakt. i czas pobytu jeśli wprowadzono wniosek na np. wyjście prywatne
  • poprawka - zmiana przycisku "Obecność"
  • poprawka - błąd SSL przy wysyłaniu maili
  • poprawka - wypełnianie masowo dni wolnych w planach pracy
  • poprawka - uzupełnienie okna plan urlopów o urlop firmowy