Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Wydanie nowej wersji Symfonia R2Płatnik 10.10.5

Symfonia R2Płatnik 10.10.5:  

 • Dodano nowy format wydruku listy płac.
 • Umożliwiono ewidencjonowanie i rozliczenie nieobecności godzinowych (NN, NU) (Głos Klienta)
 • Zaktualizowano wersje eksportu ZUS Z3 do PUE.
 • Zmieniono narzędzie służące do pomocy zdalnej na AnyDesk.
 • Dodano nowy raport RCP: Wnioski z kart pracy (anomalie).
 • Dodano opcję wyboru danych firmy do PIT-11.
 • Dodano do wydruku kart urlopowych obsługę limitu siły wyższej.
 • Zmieniono kolejność elementów menu Pomoc.
 • Zmieniono komunikaty przy urlopie ojcowskim.
 • Dodano obsługę nowych kodów zasiłków (rodzicielski 70%, macierzyński i rodzicielski 81,5%) do funkcji i procedur składowanych.
 • Dodano możliwość generowania wydruku rejestru godzin umów zlecenia, dla przypadków bez daty zakończenia umowy.
 • Poprawiono błędne naliczanie składki ZUS odliczonej w przypadku kilku list płac​. ,
 • Zmieniono treści komunikatów ostrzegawczych, występujących podczas generowania raportu ZUS.
 • Zmieniono sposób wyliczania zasiłku dziennego, dla osób łączących pracę z macierzyńskim.
 • Poprawiono błędne wyliczanie podstawy chorobowego dla angażu godzinowego, podczas występowania siły wyższej.
 • Poprawiono nieuwzględnianie list korygujących ze stypendium przy generowaniu PIT11.
 • Poprawiono błędne rozliczanie stypendiów po przekroczeniu kwoty wolnej dla opcji: Rozlicz podatek globalnie.
 • Usunięto komunikat błędu przy zmianie języka interfejsu na inny niż Angielski.
 • Poprawiono występowanie komunikatu związanego z uzupełnianiem kart pracy dla pracowników.
 • dalsze poprawki wymienione w artykule z opisem wersji (link powyżej).

Szczegółowy opis zmian jest dostępny w artykule na stronie wsparcia.

Przydatne linki:​​​​​​​