Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Wydanie nowej wersji Symfonia R2Płatnik 10.10.10a

Najważniejsze zmiany w wersji 10.10.10a (13.05.2024)::

 • Dodanie możliwości zmiany położenia składników i pól systemowych podczas definiowania listy płac.
 • Dodanie do obsługi zamykania wszystkich okien ewidencji: Rekrutacja, Szkolenia, Plan pracy, Plan Urlopów.
 • Dodanie możliwości rozliczenia ujemnej kwoty, na podstawowej liście płac, w polu R-k rozliczeniowy.
 • Dodanie możliwości ustawienia praw dostępu do zestawienia praca zdalna.
 • Poprawka - Obsługa filtrów w karcie urlopowej - zmiana ustawień filtra w trakcie wprowadzania nowego rekordu..
 • Poprawka - Błędna prezentacja składek ZUS na wydruku listy analitycznym..
 • Poprawka - Eksport iPKO biznes – przelewy zagraniczne (MT103 / CSV).
 • Poprawka - Błędne naliczanie url. wypoczynkowego na liście wyrównującej.
 • Poprawka - Raport miesięczny ZUS - organy stanowiące i umowa zlecenie łączenie/dublowanie RCA.
 • Poprawka - Przelewy-edycja daty paczki. Gdy paczki o takiej samej nazwie filtr po prawej pokazuje tylko przelewy z pierwszej znalezionej paczki.
 • Poprawka - PPK po ustaniu zatrudnienia.
 • Poprawka - Niepoprawne przypisywanie przełożonego w imporcie aktualnych zatrudnień.
 • Poprawka - Zablokowanie możliwości dodania zakończenia umowy bez daty zakończenia.
 • Poprawka - Przelewy do komornika, program wyrzuca z paczki przelew, gdy włączona numeracja paczki i edycja przelewu.
 • Poprawka - W ewidencji wkładów brak kontroli dat od -> do podczas wprowadzania wpisu.
 • Poprawka - Nowy wpis z ubezpieczeniami właściciela nie powiela formy opodatkowania.
 • Poprawka - Zestawienie terminowe generuje się prawidłowo tylko raz - następny raz tylko lista pracowników.
 • Dalsze poprawki i zmiany wymienione w artykule z opisem wersji (link poniżej)