Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Wydanie nowej wersji Symfonia ERP e-Pracownik 24.01.00

Funkcje:

 • Delegacje: dodano możliwość zmiany numerowania rozliczeń delegacji
 • Kalendarz: dodano możliwość wydruku karty ewidencji w PDF. Każdy pracownik drukuje się na osobnej stronie, a tabela jest dostosowana do strony A4
 • Kalendarz: dodanie domyślnego filtra w ewidencji czasu pracy: „Pokaż tylko moje wydarzenia”. Obecnie po wejściu do kalendarza ładowane są dane tylko zalogowanego użytkownika. Po odznaczeniu filtra dane prezentowane są dla wszystkich dostępnych użytkowników z uwzględnieniem wybranych filtrów
 • Kalendarz: dodano nowy typ kolumny w konfiguracji podsumowań tabeli kalendarza – Nadgodziny z dni roboczych (bilans nadgodzin)
 • Kalendarz: dodano możliwość odejmowania kolumn w konfiguracji podsumowań tabeli kalendarza
 • Kalendarz: dodano nowe filtry do tabeli kalendarza
 • Menedżer zadań: dodano nową opcję serwisową "Usuwanie pasków płacowych" z panelu administratora
 • Optymalizacja: przyspieszono wyświetlanie danych kartotekowych na liście kartotek. Ma to wpływ na ilość pobieranych danych dla użytkowników z pełnymi uprawnieniami widoczności. Obecnie dane są pobierane tylko dla liczby wyświetlanych pracowników na liście, z uwzględnieniem podstron. Odciążyło to zasoby serwera i zwiększyło wydajność przy obsłudze dużej liczby użytkowników (ponad 1000)
 • Optymalizacja: przyspieszono wyświetlanie kafelka "Lista obecności"
 • Optymalizacja: przyspieszono wyświetlanie kafelka "Zestawienie użytkowników" i wyłączono animację wykresu
 • Powiadomienia: dodanie modułu powiadomień własnych, który umożliwia m.in. wysyłanie powiadomień o kończących/zaczynających się terminach elementów kadrowych/wnioskach
 • Rozwój: aktualizacja Angulara do wersji 15
 • Rozwój: migracja z .NET Core 6 do 8
 • Użytkownicy: Dodanie przycisku „Generuj hasło startowe”
 • Wnioski: dodano możliwość konfiguracji ograniczeń odnośnie anulowania zaakceptowanych wniosków
 • Wnioski: dodano możliwość zbiorowego składania wniosków
 • Wnioski: dodano zabezpieczenie weryfikujące datę z serwera podczas składania wniosku – blokada przed próbą obejścia funkcji „ilość dni wstecz” w konfiguracji wniosku
 • Wnioski: opcjonalne wyłączenie domyślnych godzin (08:00 – 16:00) we wnioskach godzinowych
 • Wnioski: opcja dla wniosków godzinowych - "Pozwalaj na składanie tylko w pełnych godzinach"
 • Wnioski: umożliwiono konfigurację generowania automatycznego wniosku o nadgodziny dla konkretnych ról/grup

   

Poprawki:

 • Bilans nadgodzin: poprawiono moduł bilansu nadgodzin, w tym odbiory, przenoszenie na następne miesiące oraz przeliczanie
 • Bilans nadgodzin: tymczasowo wyłączono możliwość wypłaty i eksportu wartości do elementów kadrowych Symfonii Kadry i Płace
 • Bilans nadgodzin: obecnie pozostaje możliwość eksportu nadgodzin z kalendarza (wnioski)
 • Bilans nadgodzin: moduł będzie rozwijany w kolejnych wersjach
 • Delegacje: poprawiono brak przeliczania walut obcych na PLN, gdy status rozliczenia jest "DO ZWROTU"
 • Dokumenty: Optymalizacja modułu dokumentów
 • Dokumenty: poprawiono błąd importu dla użytkowników z dwuczłonowym nazwiskiem dla ZUS IMIR/RMUA
 • Kalendarz: poprawka błędu filtrowania kalendarza firmowego
 • Kalendarz: poprawiono brak zliczania pracy w soboty i niedziele w karcie ewidencji czasu pracy (czas przepracowany w godzinach)
 • Kalendarz: poprawki dotyczące widoku według okresu rozliczeniowego
 • Kalendarz: poprawiono usuwanie się nałożonych filtrów po uruchomieniu funkcji harmonogramowania
 • Kartoteki: poprawiono błąd sortowania wartości bilansów
 • RCP: poprawiono przeliczenie zaokrągleń RCP po zmianie harmonogramu
 • Synchronizacja: poprawki usługi KIP_OUT - eksport danych kadrowych oraz synchronizacja
 • Wnioski: poprawiono błąd z akceptacją zastępstwa dla osób uprawnionych do akceptacji wniosków poza strukturą
 • Wnioski: poprawki dla wydruków wniosków (elementy pobierane z wniosku)

 

Uwaga:

Dodatkowo w tej wersji ze względu na zmianę .NET do wersji 8:

1. Należy wprowadzić zmianę w pliku konfiguracyjnym appsettings.json w katalogu SymfoniaePracownik_API (w przypadku klientów z logowaniem domenowym AD również w katalogu SymfoniaePracownik_API_AD):

a)  Dla konfiguracji standardowej należy dopisać Encrypt = False; na końcu sekcji

ConnectionStrings:"ConnectionStrings": {"Default":"Server=localhost\NAZWA_SERWERA;Initial Catalog=Sage_ePracownik;Persist Security Info=False; User ID=user; Password=pass; MultipleActiveResultSets=True; Encrypt=False; "}

 

b) Dla konfiguracji, w której wspomniany parametr był wcześniej ustawiony jako Encrypt=True; w sekcji ConnectionStrings należy zmienić go na

TrustServerCertificate=True;: "ConnectionStrings": {"Default":"Server=localhost\NAZWA_SERWERA;Initial Catalog=Sage_ePracownik;PersistSecurity Info=False; User ID=user; Password=pass; MultipleActiveResultSets=True; TrustServerCertificate=True;"

2. Należy sprawdzić oraz w razie potrzeby zmienić Compatibility Level bazy danych e-Pracownika. Dla .NET 8 wersja minimalna to SQL Server 2016 (130).