Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Wersja Symfonia ERP Kadry i Płace 2024.e już jest!

Główne zmiany:  

  1. Umożliwiono przygotowanie deklaracji PIT IFT-1/1R za rok 2024. 

  2. Waloryzacja wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych - poprawa jakości. 

  3. Poprawa jakości obsługi nieobecności godzinowych przy pracy z Rejestratorami Czasu Pracy.  

 

Dodatkowe informacje:  

  1. Aktualizację 2024.e instalujemy na komputerach, na których zainstalowana jest wersja 2024. 

  2. Aktualizacja wymaga instalacji na każdym stanowisku.  

  3. Konwersja jest możliwa od wersji 2023.e. 

  4. Instalator konfiguracji globalnej jest w wersji 23.0.101.0. 

  5. Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. Przed otworzeniem okresów płacowych należy pamiętać o wykonaniu kopii bezpieczeństwa

 

Współpraca z Symfonia ERP e-Pracownik:

  • Rozwiązano problemy związane z wymianą informacji pomiędzy programem Symfonia ERP Kadry i Płace a opcjonalnym rozszerzeniem programu Symfonia ERP e-Pracownik. Wymagana jest aktualizacja obydwu programów, w szczególności wprowadzenie zmian w konfiguracji e-Pracownika zgodnie z dokumentacją tego systemu.