Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Uaktualnienie Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.a

Uaktualnienie Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.a.

Uaktualnienie zawiera:

  • nowe wzory wydruku ZUS Z-3 i ZUS Z-3a. Nowe wzory zostały zmienione jedynie w zakresie wydruku, natomiast pliki XML do importu w ZUS PUE nadal obowiązują bez zmian. Zmiana polega na przesunięciu na początek formularza numeru rachunku bankowego świadczeniobiorcy.
  • nowe wzory deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11). Nowe wzory mają zastosowanie do przychodów osiągniętych w 2021 roku.  
  • Ustawienie nowych wartości parametrów – cz. I. Ustawiono m.in. nowe wartości progów podatkowych, kwoty wolnej od podatku, współczynnika do ekwiwalentu.
  • Wsparcie online - Na pasku narzędziowym programu dodano polecenie Wsparcie Online otwierające przeglądarkę internetową na stronie Centrum Pomocy Symfonii. Pilotażowo – u części klientów – to polecenie będzie uruchamiać również czat z konsultantem Działu Wsparcia Technicznego.
  • Symfonia Aktualizacje - Wykorzystywany do tej pory Sage Update zostanie zastąpiony nowym mechanizmem sprawdzania i informowania o dostępnych aktualizacjach – Symfonia Aktualizacje.

Dodatkowe informacje:

  1. Uaktualnienie jest uzupełnieniem do wersji 2022. Wymaga zainstalowania wcześniej wersji 2022.
  2. Konwersja jest możliwa z wersji 2021, 2021.a, 2021.b, 2021.2, 2021.2a, 2022.
  3. Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.