Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Symfonia ERP e-Pracownik 24.00.03b już jest!

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programie.

 

Poprawki:

 • kartoteki: wprowadzono istotne usprawnienia dotyczące wyświetlania danych liczbowych. Teraz aplikacja poprawnie prezentuje pełne wartości elementów o typie Liczba, eliminując wcześniej występujące błędy w ich wyświetlaniu na liście kartotek

Funkcje:

 • e-Pracownik: dodano nową funkcję umożliwiającą wprowadzenie parametru "title" w pliku app-config.json. Ta nowa opcja umożliwia użytkownikom dostosowanie tytułu wyświetlanego w zakładce przeglądarki zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i potrzebami firmy. Dzięki tej aktualizacji użytkownicy mają teraz większą swobodę w kształtowaniu interfejsu aplikacji, co pozwala lepiej dostosować ją do unikalnych preferencji oraz specyfiki działalności ich przedsiębiorstwa
 • wnioski: dodano opcję "Wyłącz podpowiadanie domyślnych godzin". Ta funkcjonalność umożliwia użytkownikom wyłączenie automatycznego podpowiadania domyślnych godzin w formularzach wniosków godzinowych. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy zyskują większą kontrolę nad wprowadzanymi danymi, eliminując automatyczne sugestie i mając pełną swobodę w określaniu godzin pracy
 • raporty: dodano innowacyjną funkcjonalność umożliwiającą użytkownikom tworzenie własnych raportów. Teraz użytkownicy mają możliwość definiowania spersonalizowanych raportów za pomocą nowej opcji "Tabela przestawna". Ta funkcja umożliwia bardziej zaawansowane analizy danych kadrowo-płacowych, co pozwala na lepsze zrozumienie kluczowych informacji. Dodatkowo, użytkownicy mogą teraz wybierać między różnymi rodzajami wykresów do przedstawienia zebranych danych. Nowe możliwości obejmują wybór między wykresem kolumnowym a wykresem kołowym, co umożliwia lepszą wizualizację i interpretację zgromadzonych informacji. Dzięki temu e-Pracownik staje się jeszcze bardziej elastycznym narzędziem, dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkowników i umożliwiającym bardziej precyzyjne monitorowanie i analizowanie danych w sposób, który najlepiej odpowiada konkretnym wymaganiom
 • raporty: wprowadzono innowacyjną funkcjonalność dotyczącą konfiguracji widoczności raportów własnych. Użytkownicy teraz mają możliwość dostosowania zakresu widoczności swoich raportów według własnych preferencji. Pierwszą opcją konfiguracji widoczności jest "Grupy".Gdy pole to pozostaje puste, oznacza to, że raport będzie dostępny dla wszystkich użytkowników w systemie. Jednak zaznaczenie konkretnej grupy oznacza, że raport będzie aktywny tylko dla użytkowników przypisanych do tej konkretnej grupy lub działu. Kolejną opcją jest "Role". Puste pole oznacza, że raport nie będzie widoczny dla żadnego użytkownika. Jednak dodanie konkretnej roli oznacza, że raport będzie aktywny tylko dla użytkowników przypisanych do tej roli uprawnień. Dodatkowo, administratorzy raportu zyskali możliwość zdefiniowania, którzy pracownicy widoczni są dla użytkowników przypisanych do poszczególnych ról, co pozwala na dokładniejsze dostosowanie widoczności. Istnieje możliwość wyboru jednej z opcji:

  • Domyślna (ja + moi pracownicy niżej w hierarchii)
  • Domyślna + pracownicy z mojego działu
  • Domyślna + pracownicy z działów na tym samym poziomie w strukturze (działy z wybranym tym samym działem nadrzędnym)
  • Wszyscy pracownicy

  Dzięki tym nowym funkcjom użytkownicy mogą elastycznie dostosować widoczność swoich raportów, co pozwala na bardziej spersonalizowane i efektywne korzystanie z systemu e-Pracownik. Uwaga: Wcześniej dodane raporty własne nie będą automatycznie widoczne po aktualizacji, co zapewnia większą kontrolę nad prywatnością i dostępem do specyficznych raportów. Administratorzy muszą od podstaw skonfigurować widoczność raportów zgodnie z bieżącymi potrzebami i preferencjami

 • raporty: dodano innowacyjną funkcjonalność w postaci opcji typu sumowania dla pól danych w tabeli przestawnej w kreatorze raportów. Teraz użytkownicy mają możliwość skorzystania z różnych opcji sumowania, dostosowując analizy do konkretnych potrzeb. Dostępne metody sumowania obejmują:

  • Suma: Pozwala na obliczenie sumy wartości w wybranym polu danych, co umożliwia szybkie uzyskanie ogólnej wartości kumulacyjnej
  • Zliczanie: Ta opcja umożliwia użytkownikom zliczanie ilości rekordów spełniających określone kryteria, co może być przydatne do analizy liczby wystąpień danej cechy
  • Średnia: Pozwala na obliczenie średniej arytmetycznej wartości w wybranym polu danych, co ułatwia zrozumienie ogólnego trendu danych liczbowych
  • Minimum: Ta opcja umożliwia szybkie znalezienie najmniejszej wartości w wybranym polu danych, co może być istotne przy identyfikowaniu wartości skrajnych
  • Maksimum: Ostatnia opcja pozwala na znalezienie największej wartości w wybranym polu danych, co jest przydatne do identyfikacji wartości skrajnych i maksymalnych

  Dzięki tym nowym funkcjom, użytkownicy mają teraz większą elastyczność w analizowaniu danych, co przyczynia się do jeszcze efektywniejszej pracy z systemem e-Pracownik

Przydatne linki

Symfonia ERP e-Pracownik