Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Symfonia ERP e-Pracownik 24.00.01 już jest!

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programie.

Poprawki:

  • wnioski: poprawiono błąd braku przycisku "zaakceptuj zastępstwo" dla osób z wysokimi uprawnieniami (uprawnienie akceptacji poza strukturą)
  • delegacje: poprawiono błąd przeliczania walut obcych na PLN w przypadku statusu rozliczenia "do zwrotu"
  • płace: rozbudowano algorytm importujący dane płacowe, wprowadzając istotne zmiany, zwłaszcza w przypadku usuwania składnika wynagrodzeń. Teraz, dzięki wprowadzonym usprawnieniom, algorytm konsekwentnie usuwa wszystkie wartości z określonego okresu, a następnie wczytuje nowe dane. To efektywne podejście zwiększa precyzję i efektywność procesu importu danych płacowych. Wcześniejsza metoda jedynie aktualizowała istniejące rekordy, nie usuwając wszystkich danych z okresu, co potencjalnie prowadziło do pozostawiania nieaktualnych wartości po aktualizacji. Nowa funkcjonalność eliminuje ten problem, zapewniając bardziej solidne i precyzyjne zarządzanie danymi płacowymi
  • tłumaczenia: poprawiono tłumaczenia systemu w języku ukraińskim
  • synchronizacja: poprawiono błąd synchronizacji ERP występujący po anulowaniu wniosku z poziomu e-Pracownika

Funkcje:

  • słowniki: rozbudowano elementy o typie słownik. Teraz każda pozycja słownika posiada dodatkowe pole opis, które jest prezentowane w formie dymka opisu podczas rozpisywania czasu pracy. To ułatwia użytkownikom dodawanie szczegółowych opisów do elementów słownika, co z kolei pozwala lepiej zorganizować i zrozumieć zawartość słownika w kontekście czasu pracy
  • raporty: dodano domyślny raport o nazwie "Alokacja czasu pracy". Ten raport prezentuje szczegółowy rozkład czasu pracy w wybranych miesiącach w formie procentowej lub ilościowej, dostarczając użytkownikom klarownego zobrazowania, jak czas jest alokowany w danym okresie. Dzięki temu użytkownicy zyskują łatwy dostęp do istotnych informacji dotyczących wykorzystania czasu, co ułatwia analizę i optymalizację efektywności pracy
  • raporty: dodano domyślny raport o nazwie "Delegacje - kilometrówka", który zawiera informacje dotyczące podróży służbowych wraz z ilością przejechanych kilometrów. Istotnym elementem jest możliwość zapisywania tego raportu w formie pliku PDF, który zawiera podpisy użytkownika, który zapisuje raport, oraz miejsce na podpis pracodawcy
  • kartoteki: automatyczne zwijanie zakładek w kartotekach, gdy brak jest wartości dla konkretnych elementów. Dzięki temu ułatwione zostaje przeglądanie kartotek, ponieważ niepotrzebne zakładki są automatycznie ukrywane, co zwiększa czytelność i upraszcza interfejs użytkownika
  • wnioski: dodanie nowego parametru "Pozwalaj na zbiorowe wystawianie wniosku" w ustawieniach wniosku, który umożliwia efektywne wystawianie wniosków zbiorowych, takich jak wydarzenia firmowe czy ogólne komunikaty do użytkowników. Użytkownicy teraz mogą łatwo i szybko składać zbiorowe wnioski nieobecności, na przykład związane ze świętami lub okresami regulaminowych przerw wakacyjnych. To rozszerzenie funkcji ułatwia zarządzanie wnioskami, zwłaszcza w kontekście masowych zdarzeń czy specjalnych okresów, co przekłada się na bardziej efektywne i spersonalizowane zarządzanie procesem wniosków w środowisku pracy