Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Symfonia eBiuro 32.6 już jest

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Symfonia eBiuro!

Najważniejsza zmiana:

 • Rozliczanie różnic kursowych:

Funkcjonalność pozwoli na prowadzenie ewidencji płatności walutowych dla dokumentów, wyliczy 
różnice kursowe wynikające z różnic między kursem z dokumentu i kursem zapłaty oraz przygotuje 
dowód wewnętrzny do zaksięgowania w KPiR.
 

Zmiany usprawniające i poprawiające pracę z aplikacją:

 • Księgowość:

  • Przy zamkniętym miesiącu księgowym dezaktywowano opcję "edytuj"

  • Zmiana okresu księgowego nie powoduje przełączenia zakładki na "Księguj przychody" 

  • Najpopularniejsze rodzaje działalności wyciągnięto na początek listy
    
 • Deklaracje:

  • Wprowadzono kontekstowe wyświetlanie nagłówków "podatek liniowy", “skala podatkowa” na zaliczkach PIT
    
  • Na deklaracjach PIT-11 i PIT-4R dodano nadrukowywanie deklaracji o numerze referencyjnym
    
 • Środki trwałe:
  • Usprawniono podpowiadanie dat zakupu i przyjęcia na stan na podstawie informacji o zakupie środka 

 • Dokumenty:
  • Umożliwiono edycję produktów/kontrahentów w trakcie wprowadzania nowego dokumentu
    
 • Magazyn:
  • Cena jednostkowa podawana jest do 4 miejsc po przecinku
    
 • Stany magazynowe:
  • Dodano w nagłówku informację o produkcie

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opisem zmian w wersji.