Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Nowe wersje modułów Mobilny Handel i Mobilny Magazyn 2024.c oraz 2023.2k

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w programach.

Proszę zwrócić uwagę, że wersja 2024 musi być uruchamiana z najnowszym WebAPI. W WebAPI zaszły zmiany, przez które nie można uruchomić dodatku na starszych wersjach. Podczas próby uruchomienia na starszej wersji, moduł się nie załaduje.

Symfonia Mobilny Handel 2024c (24.0.2.3):  

 • dostosowanie do Symfonii 2024a (24.1.1.0)  

 • dostosowanie do WebAPI 2024a (24.1.1.0)  

 • dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2024_20240130 oraz TempFix_H50_2024.a_20240207  

 • dodanie akcji na wizytach "Otwarcie dnia trasówki"  

 • dostosowanie rozwiązania do przelicznika jednostek miary towaru mniejszego niż 1  

 • rozdzielenie weryfikacji wersji uruchomionego programu pomiędzy Symfonia Handel a Symfonia ERP Handel podczas uruchamiania WebAPI  

 • poprawa wydruków zamówień grupowanych gdzie występował błąd przy wysyłce zamówienia z towarem bez ustawionej kategorii towaru  

 • nowy mechanizm obsługi androidowego przycisku "Wstecz" 


 Symfonia Mobilny Handel 2023.2k (23.20.2.11):

 • dodanie akcji na wizytach "Otwarcie dnia trasówki"  

 • dostosowanie rozwiązania do przelicznika jednostek miary towaru mniejszego niż 1  

 • rozdzielenie weryfikacji wersji uruchomionego programu pomiędzy Symfonia Handel a Symfonia ERP Handel podczas uruchamiania WebAPI  

 • poprawa wydruków zamówień grupowanych gdzie występował błąd przy wysyłce zamówienia z towarem bez ustawionej kategorii towaru 

 • nowy mechanizm obsługi androidowego przycisku "Wstecz" 

 

  Symfonia Mobilny Handel 2023.2j (23.20.2.10) 

 • dostosowanie do WebAPI 2023.2.c_1 (23.23.2.0)  

 • dodanie uzupełniania pola "Ulica" nazwą miejscowości jeżeli brakuje nazwy ulicy w danych pobranych z GUSu  

 • dodanie uprawnień mobilnych do tworzenia dokumentów  

 • poprawa wyłączenie odświeżania listy zamówień i faktur po powrocie z szczegółów  

 • dodanie przycisku "Zestawienie czynności" w nowym module trasówek, który odpala okno wizyt dla aktywnego handlowca  

 • w module wizyt dodano zakładkę "Kontrahenci", co umożliwia wyświetlenie wizyt dla wybranego kontrahenta  

 • w module wizyt dodano informację czy wizyta została wykonana w zaplanowanej trasówce 

 

   Symfonia Mobilny Magazyn 2024c (24.0.2.3): 

 • dostosowanie do Symfonii 2024a (24.1.1.0) 

 • dostosowanie do WebAPI 2024a (24.1.1.0) 

 • dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2024_20240130 oraz TempFix_H50_2024.a_20240207  

 • inwentaryzacja etykiety paletowej (kody obce)  

 • dodanie zestawienia całościowego inwentaryzacji (kody własne i obce)  

 • dostosowanie rozwiązania do przelicznika jednostek miary towaru mniejszego od 1 (kody własne i obce) 

 • rozdzielenie weryfikacji wersji uruchomionego programu pomiędzy Symfonia Handel a Symfonia ERP Handel podczas uruchamiania WebAPI (kody własne i obce)  

 • nowy mechanizm skanowania na nieawizowanym przyjęciu (kody własne)  

 • wyłączenie resetowania skanowań po powrocie z okna ważenia towaru jeśli nie zaszły zmiany (kody własne i obce)  

 • poprawa powrotu androidowym przyciskiem wstecz z okna ważenia towaru (kody własne i obce)  

 • sortowanie elementów na listach wyboru (kody własne i obce)  

 • poprawa wylogowywania po utracie połączenia z usługą (kody własne i obce)  

 

   Symfonia Mobilny Magazyn 2023.2k (23.20.2.11):

 • inwentaryzacja etykiety paletowej (kody obce)  

 • dodanie zestawienia całościowego inwentaryzacji (kody własne i obce)  

 • dostosowanie rozwiązania do przelicznika jednostek miary towaru mniejszego od 1 (kody własne i obce)  

 • rozdzielenie weryfikacji wersji uruchomionego programu pomiędzy Symfonia Handel a Symfonia ERP Handel podczas uruchamiania WebAPI (kody własne i obce)  

 • nowy mechanizm skanowania na nieawizowanym przyjęciu (kody własne)  

 • wyłączenie resetowania skanowań po powrocie z okna ważenia towaru jeśli nie zaszły zmiany (kody własne i obce)  

 • poprawa powrotu androidowym przyciskiem wstecz z okna ważenia towaru (kody własne i obce)  

 • sortowanie elementów na listach wyboru (kody własne i obce)  

 • poprawa wylogowywania po utracie połączenia z usługą (kody własne i obce)    

 

   Symfonia Mobilny Magazyn 2023.2j (23.20.2.10):

 • dostosowanie do WebAPI 2023.2.c_1 (23.23.2.0)  

 • zaokrąglanie ilości na sugerowanych lokalizacjach do 4 miejsc po przecinku (kody własne i obce)  

 • poprawa weryfikacji stanu handlowego podczas zakładania rezerwacji przy otwieraniu dokumentu w aplikacji mobilnej (kody własne i obce)  

 • zmiana sposobu weryfikacji rezerwacji i stanów towarów podczas zmiany daty operacji na dokumentach. Niepełne rezerwacje nie są traktowane już jako nieprawidłowość (kody własne i obce)  

 • zmiana daty operacji dokumentu przed jego otwarciem (kody własne i obce)  

 • przepisywanie pól własnych dokumentów, pozycji dokumentów oraz dostaw przy częściowej realizacji przyjęcia/wydania (kody własne i obce)  

 • dodanie przycisku "Ustaw lokalizacje towarowe" na oknie wdrożeniowym (kody własne i obce)  

 • poprawa importu lokalizacji z pliku gdy nie ma wskazanego regału oraz gdy nie wszystkie składowe lokalizacji znajdują się w słownikach (kody własne i obce)