Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Nowe wersje modułów Mobilny Handel i Mobilny Magazyn 2024.b

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w programach.

 

Symfonia Mobilny Handel 2024b (24.0.2.2):  

 • dostosowanie do fixa WebAPI 2024 (24.0.3.0)  

 • dodanie uzupełniania pola "Ulica" nazwą miejscowości jeżeli brakuje nazwy ulicy w danych pobranych z GUSu  

 • dodanie uprawnień mobilnych do tworzenia dokumentów  

 • poprawa wyłączenie odświeżania listy zamówień i faktur po powrocie z szczegółów  

 • dodanie przycisku "Zestawienie czynności" w nowym module trasówek, który odpala okno wizyt dla aktywnego handlowca  

 • w module wizyt dodano zakładkę "Kontrahenci", co umożliwia wyświetlenie wizyt dla wybranego kontrahenta  

 • w module wizyt dodano informację czy wizyta została wykonana w zaplanowanej trasówce 
   

Symfonia Mobilny Magazyn 2024b (24.0.2.2):  

 • dostosowanie do fixa WebAPI 2024 (24.0.3.0)  

 • zaokrąglanie ilości na sugerowanych lokalizacjach do 4 miejsc po przecinku (kody własne i obce)  

 • poprawa weryfikacji stanu handlowego podczas zakładania rezerwacji przy otwieraniu dokumentu w aplikacji mobilnej (kody własne i obce)  

 • zmiana sposobu weryfikacji rezerwacji i stanów towarów podczas zmiany daty operacji na dokumentach. Niepełne rezerwacje nie są traktowane już jako nieprawidłowość (kody własne i obce)  

 • zmiana daty operacji dokumentu przed jego otwarciem (kody własne i obce)  

 • przepisywanie pól własnych dokumentów, pozycji dokumentów oraz dostaw przy częściowej realizacji przyjęcia/wydania (kody własne i obce)  

 • dodanie przycisku "Ustaw lokalizacje towarowe" na oknie wdrożeniowym (kody własne i obce)  

 • poprawa importu lokalizacji z pliku gdy nie ma wskazanego regału oraz gdy nie wszystkie składowe lokalizacji znajdują się w słownikach (kody własne i obce)