Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Nowe wersje modułów Mobilny Handel i Mobilny Magazyn 2023.2.f

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w programach.

 

Symfonia Mobilny Handel 2023.2f (23.20.2.6):  

 • dodanie w aplikacji mobilnej podczas logowania informacji (raz w miesiącu) o korzystaniu z starej wersji trasówki 

 • rozbudowa globalnej konfiguracji wydruków   

 • dodanie domyślnej konfiguracji parametrów wydruków dla użytkowników mobilnych  ​​

Symfonia Mobilny Magazyn 2023.2f (23.20.2.6):  

 • możliwość wskazania wielu użytkowników WebAPI w raporcie "MobileWarehouse - static parameters".

UWAGA!!! po aktualizacji rozwiązania wymagana jest aktualziacja raportu AmBasic o nazwie "MobileWarehouse - static parameters" znajdującego się w folderze "Raporty/MobilnyMagazyn", należy w linii 3 zamienić domyślny login użytkownika, na którym działa WebAPI "SerwisWMS" na prawidłowy login. Można także wywołać AddWebApiUser dodając tym samym kolejnego użytkownika (kody własne i obce)  

 • w raportach AmBasic weryfikacja loginu użytkownika WebAPI nie wymaga już takiej samej wielkości znaków (kody własne i obce)  
 • rozszerzenie ustawienia globalnego "Wymagaj skanowania dostawy po zeskanowaniu kodu paskowego towaru", oraz umożliwienie ustawienia tego parametru indywidualnie dla każdego towaru (kody obce)  
 • poprawa wstrzymywania operacji przed zatwierdzeniem wydania wznowionego z operacji (kody obce)  
 • poprawa komunikatu przy łączeniu dokumentów przyjęcia (kody własne i obce)  
 • odblokowanie możliwości wystawienia bez kontrahenta nieawizowanego rozchodu wewnętrznego, inwentaryzacji przychodowej itp. (kody własne i obce)  
 • rozbudowa filtrów dla list z dokumentami o możliwość wybrania znacznika i pól własnych (kody własne i obce)  
 • poprawa komunikat podczas braku możliwości zarezerwowania zeskanowanej dostawy podczas wystawiania awizowanego przesunięcia MM
 • bez obsługi lokalizacji (kody obce)  
 • dodanie mechanizmu webhooków umożliwiającego zarejestrowanie endpointów, które mają zostać odpytane po wystawieniu dokumentu magazynowego przez Symfonia Mobilny Magazyn