Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Nowe wersje modułów Mobilny Handel 2024.1b i Mobilny Magazyn 2024.1c

Symfonia Mobilny Handel 2024.1b (24.10.1.2):   

  • dostosowanie do WebAPI 2024.1 (24.10.1.0) 
  • dodawanie pozycji do dokumentu poprzez zeskanowanie kodu paskowego towaru skanerem wbudowanym w urządzenie lub skanerem na Bluetooth 
  • dodanie konfiguratora dla planów sprzedażowych

 Symfonia Mobilny Magazyn 2024.1c (24.10.1.3): 

  • dostosowanie do WebAPI 2024.1 (24.10.1.0) 
  • obsługa elementów kompletów na dokumentach magazynowych (kody własne i obce) 
  • dodanie prezentacji pól własnych pozycji dokumentów wydań/przyjęć oraz umożliwienie ich edycji (kody własne i obce)
  • prezentacja powiązanych zamówień na listach dokumentów magazynowych i handlowych (kody własne i obce) 
  • poprawa wyświetlania towarów i ilości w wydruku "Pakowanie" (kody własne i obce)