Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Nowa wersja modułu Mobilny Magazyn 2024.1e

Symfonia Mobilny Magazyn 2024.1e (24.10.1.5): 

  • dostosowanie do Symfonii 2024.1.b (24.12.1.0) 
  • przepisywanie pól dokumentów i pozycji dotyczących produkcji podczas częściowych operacji przyjęcia/wydania (kody własne i obce) 
  • poprawa anulowania zmian w ustawieniach globalnych gdy doszło nowe ustawienie, którego nie ma jeszcze w bazie (kody własne i obce) 
  • rozszerzenie konfiguracji atrybutów etykiety paletowej (kody własne i obce) 
  • poprawa skanowania etykiet GS-1 (kody własne i obce) 
  • umożliwienie bezpośredniego skanowania wartości atrybutów etykiety paletowej (kody własne i obce)

Przydatne linki:

Symfonia Mobilny Magazyn