Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Nowa wersja modułów Mobilny Handel 2024.1f oraz Mobilny Magazyn 2024.1g

Symfonia Mobilny Handel 2024.1f (24.10.1.6): 

  • dodanie drukowania etykiet z kodami paskowymi 
  • szczegółowsze komunikaty dla weryfikacji klucza do modułu podczas uruchamiania WebAPI

 

Symfonia Mobilny Magazyn 2024.1g (24.10.1.7): 

  • dodanie uprawnień do typów dokumentów dla użytkowników mobilnych (kody własne i obce) 
  • prezentacja pól własnych dostaw na oknie stanów dla lokalizacji (kody własne i obce) 
  • szczegółowsze komunikaty dla weryfikacji klucza do modułu podczas uruchamiania WebAPI (kody własne i obce) 
  • filtrowanie listy operacji na podstawie zeskanowanej etykiety towaru/paletowej (kody własne i obce) 
  • dodanie możliwości skanowania na filtrze dokumentu w celu wyszukania po towarze (kody własne i obce) 
  • dodanie przycisku "Odśwież" w opcjach skanowania na nowych mechanizmach skanowania (kody własne i obce) 
  • obsługa nowego mechanizmu skanowania na podglądzie stanów towarów i lokalizacji (kody własne i obce) 
  • poprawa wznawiania operacji dla dokumentów nieawizowanych, kiedy istnieją dwie serie dokumentów o tej