Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Już jest Symfonia MKP 2021.f

MKP 2021.f

Z przyjemnością donoszę o wydaniu nowej wersji Symfonii Mała Księgowość – MKP 2021.f

Zmiany w tej wersji związane są głównie z dostosowaniem naszego systemu do nowych wymagań prawnych obowiązujących w handlu e-commerce w ramach transakcji międzynarodowych przy obsłudze klientów indywidualnych.

  • do ustawień rejestrów sprzedaży dodano parametr Nie uwzględniaj w deklaracjach VAT i raportach JPK
  • dla nowo zakładanych firm dostępny będzie nowy predefiniowany rejestr WSTO (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość)
  • dodano możliwość wyboru kraju odbiorcy dla wprowadzanych rejestrów sprzedaży
  • do menu kontekstowego dla listy rejestrów sprzedaży dodano polecenie Zbiorcza zmiana krajów rejestrów
  • Dla nowo zakładanych firm dostępne będą przykładowe wzory księgowań dla transakcji zagranicznych
  • Zaktualizowano opisy kodów GTU

Udało nam się też wprowadzić kilka usprawnień funkcjonalnych:

  • Przeniesiono część raportów na nowy mechanizm generowania REPX umożliwiający dostosowanie prezentacji wyników zestawienia oraz eksport wyników do MS Excel
  • Dodano możliwość pobierania kursów walut z serwisu NBP z tabeli A

Linki:

Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2021.f:

Instalator Symfonia 2.0 Mała Księgowość: https://pobierz.symfonia.pl/symfoniastart20/MKP/current/Instaluj_MKP.exe

Opis zmian: https://pomoc.symfonia.pl/Help/mk/Start/2021_f/31245