Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Już jest Symfonia ERP w wersji 2021.2

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja programów – Symfonia ERP 2021.2

Wersja ta niesie ze sobą wiele usprawnień funkcjonalnych, w tym nowe możliwości kastomizacyjne modułu handlowego.

Opis głównych zmian:

FKF/F50  - Finanse i Księgowość

W najważniejsze zmiany w programie:

 • Raporty okresowe
  • obsługa zbiorcza paragonów  - odbiór zbiorczego dokumentu zawierającego listę paragonów generowanych w module Handel (od wersji 2021.2)
  • standardowe raporty programu Finanse i Księgowość rozszerzono o obsługę dokumentów „Raportów okresowy”
 • Obsługa deklaracji CIT-8(30) oraz załączników
  • aktualizacja schem CIT-8(30)
  • obsługa złych długów
   • Z rozrachunków nie zapłaconych 90 dni po terminie rejestrowanych dla ulgi IP BOX na załączniku CIT/IP.
   • Tworzenia wyjątków EDP na podstawie rozrachunków Bilansu otwarcia – wyjątki są uwzględniane w deklaracji CIT-8
 • Ewidencja Danych Podatkowych – usprawnienia obsługi
  • tworzenie nowych wpisów/wyjątków – możliwość wyboru Kontrahenta
  • dostęp do listy raportów dostępnych dla Ewidencja Danych Podatkowych
 • Smart BI
  • nowa sekcja w menu umożliwiająca użytkownikom szybki dostęp do wybranych Raportów tworzonych w Smart BI.
  • „Zapisy analityk w okresie – walutowy” – nowy predefiniowany raport  z rozszerzonymi parametrami wyboru danych do raportu
 • Inne zmiany
  • Usprawnianie działania  i zwiększenie szybkości wykonywania raportu „Ulga na złe długi VAT”

Pełna lista zmian dostępna jest na Pomoc Symfonia

HMF/H50  - Handel

Najważniejsze zmiany w programie:

 • Raporty okresowe dla paragonów
  • Dodano nowy parametr pracy, w którym można określić maksymalną kwotę faktury uproszczonej (na dzień dzisiejszy jest to 450,00 zł lub równowartość 100 EUR).
  • Zautomatyzowano tworzenie raportów okresowych dla paragonów: do raportu okresowego brane są pod uwagę paragony wystawione na osobę fizyczną bez NIP oraz paragony z NIP nabywcy, których wartość przekracza kwotę brutto 450 zł (wartość na podstawie ustawień powyższego parametru pracy).
  • Umożliwiono wysyłkę raportów okresowych do programu Finanse i księgowość za pomocą nowego typu dokumentu RO (od wersji 2021.2).
 • Nowy widok formatki towaru
 • Nowy widok formatki kontrahenta
 • Mechanizm łatwej kastomizacji – dotyczy użytkowników pakietu profesjonalnego/ERP
  • Wprowadzono możliwość tworzenia własnych kastomizacji z wykorzystaniem języka programowania C#, który zapewnia proste i szybkie testowanie oraz wdrażanie rozwiązań
  • Definiowanie kastomizacji jest tworzone z poziomu systemu Symfonia (posiadanie środowiska programistycznego nie jest wymagane),
  • Po aktualizacji systemu Symfonia aktualizacja definicji kastomizacji nie będzie wymagana lub konieczne będą jedynie proste modyfikacje
 • Smart BI
  • Nowa sekcja w menu umożliwia użytkownikom szybki dostęp do wybranych Raportów tworzonych w Smart BI.
  • „Sprzedaż w okresie – zaliczki” – nowy predefiniowany raport z rozszerzonymi parametrami wyboru danych do raportu.

 

Pełna lista zmian dostępna jest na Pomoc Symfonia

PZF – Zarządzanie Produkcją

Zmiany techniczne/funkcjonalne

 • Rozbudowa okna zamówień na planie produkcyjnym o termin z zamówienia obcego
 • Zmiana komunikatu po wystawieniu dokumentu magazynowego z „ Wygenerowano dane do wystawienia dokumentu przyjęcia” na „Dokument przyjęcia został wygenerowany”

Naprawione błędy

 • Naprawa widoczności kontrahenta na dokumentach magazynowych wygenerowanych do podzleceń.
 • Naprawa wyboru dostaw w module przesunięć magazynowych -  program nie zapamiętywał wyboru dostawy.
 • Uzupełnienie terminu realizacji na zleceniu produkcyjnym w oknie informacji o powiązanym zamówieniu obcym – przy włączonym Harmonogramowaniu.

Aktualizacja dodatków

 • Moduł zapotrzebowania
 • Zamienniki

Funkcjonalności wspólne

Repozytorium dokumentów

 • Dodano możliwość wyboru sposobu wysyłki wiadomości e-mail poprzez protokół SMTP (obok wciąż dostępnego mechanizmu MAPI).

Administracja

 • Prawo dostępu do gałęzi e-Deklaracje w Repozytorium Dokumentów;
 • Prawo dostępu do gałęzi Raporty JPK w Repozytorium Dokumentów;
 • Zabezpieczenie logowania zintegrowanego;
 • Usunięcie możliwości podglądu danych logowania do serwer

Connect

 • Zmiana nazw okna do pobierania dokumentów z Serwisu oraz okna do wczytywania pobranych dokumentów do FK;
 • Filtrowanie danych w oknach;
 • Możliwość zapisania filtrów w oknie Pobierania dokumentów z Serwisu;
 • Nowe kolumny w oknach: Data wpływu, Kartoteka FK/MKP, Kontrahent, NIP, Brutto, Netto, Nr SOD/BRO, Link

Linki

Symfonia ERP 2021.2 

Opisy zmian: 

Symfonia  2021.2 

Opisy zmian: